Till startsida
Webbkarta

Samhällsvetenskaper i samverkan

Orientering mot omvärlden ligger i de samhällsvetenskapliga ämnenas och verksamhetens natur. Att forska och utbilda om samhället utan att ständigt hålla sig uppdaterad och relatera till det är en orimlighet.

Samverkan sker med en mängd aktörer och motparter och i många olika samarbetsformer. Samverkan med myndigheter, förvaltningsorgan, näringslivet, enskilda organisationer och även en bredare allmänhet sker dels i etablerade och över tid relativt varaktiga former såsom centrumbildningar, samarbetsfora, nätverk, partnerskap, samarbetsavtal, dels i mera tillfälliga uppdrag, utvärderingsprojekt, sammankomster och evenemang.

Kontaktpersoner

Har du funderingar om samverkansprojekt? Eller vill du veta mer om hur universitetet kan samarbeta med din organisation? Kontakta oss: 

Christopher Lagerqviset
kanslichef
tel: 031-786 1010
Christopher Lagerqvist

Lars-Olof Karlsson
kommunikatör
tel:031-786 4841
Mejl till Lars-Olof Karlsson

Till sidans topp