Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Beviljade forskningsmedel för att undersöka "in-work poverty" och inkomströrlighet

Nyhet: 2017-09-29

Forskarna Birgitta Jansson och Lovisa Broström från institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet, har beviljats forskningsmedel från FORTE för projektet ”Arbetande men fattig. Utvecklingen av in-work poverty och inkomströrlighet i Sverige från 1987 till 2017”.

Projektet är ett av 89 beviljade projektansökningar i årets öppna utlysning inom hälsa, arbetsliv och välfärd. 

Syftet med projektet är att beskriva omfattningen och utvecklingen av in-work poverty samt inkomströrligheten bland låginkomsttagare i Sverige från 1987 till 2017. Med in-work poverty menas de individer och hushåll som i huvudsak har sin inkomst från arbete men har så låga inkomster att de betecknas som fattiga, d.v.s. att de har arbetsinkomster som är under 60 procent av landets medianinkomst.

- Vi kommer att undersöka hur stor den gruppen är. Vi kommer också att ta reda på om och hur den har förändrats över tid, samt undersöka inkomströrligheten inom gruppen. Genom detta vill vi undersöka om det har funnits en låglönemarknad i Sverige och visa på hur låglönemarknader fungerar och har fungerat olika för olika individer och hushåll, säger Birgitta Jansson.

- Det finns en omfattande debatt i Sverige om att utvecklingen av en låglönemarknad skulle vara något nytt och något som skulle innebära att individer kan starta sitt arbetsliv med låga inkomster för att sedan avancera till bättre betalda jobb över tid. Dock finns det mycket som tyder på att en sådan marknad redan existerar och frågan är hur den fungerar i ett land som Sverige.

Individer och hushåll med låga arbetsinkomster är en understuderad grupp i Sverige. Genom projektet hoppas Birgitta Jansson och Lovisa Broström kunna bidra med ny kunskap om gruppen och bidra till diskussionen om låga ingångslöner och inkomströrlighet.

- Det handlar till exempel om i vilken mån förändringar på arbetsmarknaden leder till ökade möjligheter för individer och hushåll med låga arbetsinkomster att röra sig uppåt på inkomstskalan. Vi vill också bidra till den internationella forskningen om en förändrad arbetsmarknad kan kopplas till uppkomsten och utvecklingen av in-work poverty. Där saknas idag till stor del studier som inkluderar Sverige, säger Lovisa Broström.

I projektet ställer forskarna bland annat frågan vilka faktorer det är som gör att vissa blir kvar i låga inkomster under lång tid medan andra har möjlighet att ta sig in på en arbetsmarknad och över tid skaffa sig andra och mer välbetalda arbeten. Genom att använda Statistiska Centralbyråns registerdata över totalbefolkningen i Sverige kan individdata undersökas som innehåller uppgifter om bland annat inkomster, kön, ålder, bostadsort, födelseland, utbildningsnivå och invandringsår. Utifrån dessa data kan forskarna länka ihop individer med dess hushåll och på så vis studera låginkomsttagare både på individ- och hushållsnivå.

Projektet löper från 2018 – 2020.

För ytterligare information, kontakta:
Birgitta Jansson, birgitta.jansson@socwork.gu.se
Lovisa Broström, lovisa.brostrom@socwork.gu.se
 

AV: Jenny Meyer

Artikeln publicerades först på: socwork.gu.se

Sidansvarig: Lars-Olof Karlsson|Sidan uppdaterades: 2008-03-28
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?

Denna text är utskriven från följande webbsida:
http://samfak.gu.se/aktuellt/nyheter/nyheter_detalj//beviljade-forskningsmedel-for-att-undersoka--in-work-poverty--och-inkomstrorlighet.cid1519360
Utskriftsdatum: 2017-12-14