Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

För stor press på unga att välja rätt utbildning

Nyhet: 2012-05-21

Att tidigt göra rätt utbildningsval är för dagens unga en helt livsavgörande fråga. Minskade möjligheter att välja om längre fram i livet är en följd av internationella trender inom utbildningssektorn. En situation som leder till stor press på de unga. Det visar en avhandling vid Göteborgs universitet.

I sin avhandling studerar Goran Puaca vilka förutsättningar gymnasieelever och högskolestudenter har att göra utbildnings- och yrkesval och hur detta har förändrats över tid. Hans studie visar att trycket på ungdomar att tidigt välja rätt har ökat.
– Kraven är orimliga. Idag ska du redan på högstadiet vara klar över vad du vill vara när du är 25–30 år, säger Goran Puaca.

Konkret har det senaste decenniets förändringar inneburit att möjligheterna att byta från ett program till ett annat på gymnasiet minskat, liksom att senare i livet komplettera sin utbildning med andra inriktningar. De övergripande politiska målen har ändrats från att minska klyftorna i samhället och ungas självförverkligande, till fokus på anställningsbarhet och minskade kostnader på grund av ungas ”felval”.

Dessa förändringar i det svenska skolväsendet speglar enligt Goran Puaca internationella trender som har inneburit att ett allt större ansvar har lagts på individen, vars utbildningsval förväntas bidra till en bättre matchning mellan utbildning och arbetsliv.

Goran Puacas studie bygger på analyser av policytexter som berör hur utbildning ska bidra till en effektiv övergång till arbetslivet, samt intervjuer med högskolestudenter, gymnasieelever, lärare, studievägledare och rektorer angående hur matchning mellan utbildning och yrkesliv i praktiken sker inom olika utbildningar. Bland gymnasieelever och högskolestudenter undersöktes även deras förväntningar av utbildning och yrke genom en kvalitativ enkät.
– Mina resultat visar en brist på överensstämmelse mellan politiska betoningar på hur rationella utbildningsval bör ske utifrån effektiv matchning mellan utbildning och arbetsliv, och hur unga i praktiken formar sina framtidsvägar, säger Goran Puaca. För en stor grupp av både högskolestudenter och gymnasieelever var deras utbildningsval ett val som fattades i brist på bättre alternativ, och det rådde bland alla studenter och elever en uppenbar osäkerhet kring vad de ansåg att deras utbildningsbeslut skulle leda till.

– Min avhandling visar att det behövs ett påtagligt stöd inom skolan för att kunna fixera ungas osäkerhet om framtiden till hanterbara strategier och till handfasta yrkes- eller studievägar. Att erbjuda unga stöd för utbildnings- och yrkesval är en viktig demokratifråga när möjligheterna att välja mellan exempelvis olika inriktningar på gymnasiet begränsas, eller om möjligheten till att korrigera fel utbildningsvägar senare i livet minskar. Annars kan detta leda till ökade klasskillnader, säger Goran Puaca.

För mer information:
Doktorand Goran Puaca, institutionen för sociologi och arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet och institutionen för pedagogik vid högskolan i Borås, telefon: 033–435 4277, e-post: goran.puaca@sociology.gu.se

AV:
031-7864841

Sidansvarig: Lars-Olof Karlsson|Sidan uppdaterades: 2008-03-28
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?