Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Teoretiska perspektiv från naturvetenskap kastar nytt ljus över komplexa sociala system

Nyhet: 2017-03-07

Ett nytt teoretiskt perspektiv kan hjälpa oss att förstå komplexa sociala system och hur omvälvande och snabba samhällsskeende utvecklas. Detta perspektiv är inspirerat av komplexitetsvetenskap som används inom naturvetenskapen för att förstå system i naturen, såsom fågelflockar och fiskstim. Perspektivet presenteras i en ny avhandling från Göteborgs universitet.

Bild på Anton TörnbergHur kan man förstå de sociala processer som sker då en enskild persons protest mot arbetslöshet i Tunisien kunde trigga igång hela den arabiska våren? Och vad det är som gör att falska nyheter om flyktingar på bara några timmar kan spridas till miljontals användare av sociala medier?
– Sådana här icke-linjära processer eller skeenden har varit svåra att fånga in med traditionella sociologiska metoder. Men med inspiration från naturvetenskap går det att utveckla modeller som förklarar hur små händelser kan få enorma effekter, säger Anton Törnberg som i sin avhandling visar hur kunskaper från forskningsfältet komplexitetsvetenskap kan användas inom sociologi.

Komplexitetsvetenskap skiljer mellan komplicerade och komplexa system. De förra går att förstå genom att analysera systemen ner till minsta beståndsdel. Ett exempel på ett sådant system är en bilmotor. Komplexa system däremot bildar helt nya egenskaper när delarna kombineras. Summan av två väte- och en syremolekyl ger vatten som har helt andra egenskaper än gasmolekylerna var för sig, för att ta ett konkret exempel.
– I komplexa system är därför relationen mellan de olika delarna viktiga att studera för att förstå systemet som helhet, snarare än bara de enskilda delarna.

Men de flesta sociala system är både komplexa och komplicerade, och för att kategorisera dessa system har Anton Törnberg och hans kollegor myntat begreppet ”wicked systems” (ungefär: svårdefinierade system).
– Wicked systems går varken att reducera till sina beståndsdelar eller till relationerna mellan delarna. De präglas av dynamiker som är typiska för komplexa system, exempelvis självorganisering och tröskeleffekter, men de är också komplicerade i bemärkelsen att de är hierarkiska med flera nivåer. För att kunna studera wicked systems behöver man därför kombinera olika metoder och modeller.

Genom att använda liknande datorsimulationer som används för att studera fågelflockars rörelsemönster kan forskarna även studera hur budskap och bilder sprids inom sociala medier. Eller förstå ”tipping points” inom politiska uppror, då mobiliseringar i vissa fall kan förändra etablerade strukturer och samhällen i grunden. I avhandlingen har Anton Törnberg även använt avancerade algoritmer från datorvetenskap för att göra textanalyser av stora mängder inlägg på sociala medier, för att därmed studera hur de uppkommer och sprids.

En viktig slutsats i avhandlingen är att även om det finns många likheter mellan komplexa sociala system och system i naturen, så finns även viktiga skillnader.
– Människor är reflexiva varelser med unik förmåga att tolka och förstå verkligheten, liksom att agera utifrån dessa tolkningar. Det gör att sociala system ofta måste studeras både utifrån hur strukturer och normer påverkar individer – det vill säga ett uppifrån-och-ned-perspektiv – och hur dessa strukturer växer fram nedifrån, genom individers interaktioner med varandra, säger Anton Törnberg.

Kontakt: Anton Törnberg, tornberganton@gmail.com, tel: 073−956 65 02
Avhandlingens titel: The Wicked Nature of Social Systems – A Complexity Approach to Sociology
Mer om avhandlingen finns på: http://hdl.handle.net/2077/51507

AV:
031-7864841

Sidansvarig: Lars-Olof Karlsson|Sidan uppdaterades: 2008-03-28
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?