Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

CGM i Almedalen: Migration, kravpolitik och medborgarskap - Vad står på spel?

Research profile seminar

CGM i Almedalen:
Tester för medborgarskap uppfattas ofta som ett verktyg för förbättrad integration i det svenska samhället.
Men bidrar sådana krav verkligen till att invandrare blir bättre på svenska och integreras snabbare? Vad säger forskningen om positiva och negativa konsekvenser av införandet av tester för medborgarskap?

De senaste åren har flera EU-länder gjort det svårare för nya invånare att bli medborgare, genom bland annat ökade krav på språk- och samhällskunskaper.

Lagar har ändrats i syfte att ställa högre krav på invandrares anpassning: t ex försvårade villkor för att få uppehållstillstånd och/eller medborgarskap, införande av strängare regler för familjeåterförening och förbud mot slöjor i skolor et cetera.

Trenden speglar ett förnyat intresse hos stater att försvara den egna nationella identiteten genom åtgärder som riktas mot nyanlända invandrare, och som går ut på att kräva att dessa uppnår kunskaper och attityder som kännetecknar "goda" samhällsmedborgare.

Även i Sverige framförs i den politiska debatten förslag på högre krav på invandrares anpassning kopplat till medborgarskap. Medborgarskapskrav uppfattas ofta som en mekanism till förbättrad integration i det svenska samhället.

Men bidrar sådana krav verkligen till att invandrare blir bättre på svenska och integreras snabbare?
Vad säger forskningen om positiva och negativa konsekvenser av införandet av tester för medborgarskap?


Lecturer: Andrea Spehar, Docent, Statsvetenskapliga institutionen, och Föreståndare för Centrum för Global Migration (CGM), Göteborgs universitet
Tommaso Milani, Professor, Institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet

Date: 7/3/2019

Time: 4:45 PM - 5:30 PM

Categories: Cooperation, Religion, Social Sciences , Education, Economics and Law , Education and Didactics , Diversity, Interdisciplinary, Language

Organizer: Centrum för Global Migration

Location: Almedalen, Visby

Event URL: Read more about CGM i Almedalen: Migration, kravpolitik och medborgarskap - Vad står på spel?

Contact person: Centrum för Global Migration

Page Manager: Lars-Olof Karlsson|Last update: 2/2/2011
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?