Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Allmänt seminarium/Governance-seminarium: Den tudelade välfärden - exemplet sjukvårdsförsäkringar

Seminar series

Debatten om vinster i välfärden handlar om offentlig eller privat drift av vård, skola och omsorg. Samtidigt händer en del på finansieringssidan, exempelvis den snabba framväxten av privata sjukvårdsförsäkringar. Hur förändras välfärdsmodellen av de nya upptoppningsmöjligheterna inom vård, skola och omsorg? Och finns det något samband mellan privatiserad drift och privatiserad finansiering?

Lecturer: John Lapidus, Ekonomi och samhälle, GU Bengt Larsson, ordförande

Date: 5/24/2017

Time: 1:15 PM - 3:00 PM

Categories: Social Sciences

Location: F 417

Page Manager: Lars-Olof Karlsson|Last update: 3/3/2008
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?