Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Allmänna seminariet och det historiesociolgoiska seminariet: Om revolutionens natur. Från Marx till historiestriden om den franska revolutionen

Research profile seminar

Syftet med essäutkastet är tredelat. Avsikten är: 1) att urskilja huvudlinjerna i den historiestrid om den franska revolutionen som pågått under de senaste 60 åren; 2) att undersöka vilken roll Marx teori om den borgerliga revolutionen har spelat i detta historiografiska drama; samt 3) att utforska vilka lärdomar tolkningsstriden har att erbjuda när det relateras till Marx revolutionsuppfattning i allmänhet.
Ordförande: Håkan Thörn,
Presenter: Carl Wilen,
Commentator: Carl Cassegård.

Date: 8/23/2017

Time: 1:15 PM - 3:00 PM

Categories: Social Sciences

Location: F 417

Page Manager: Lars-Olof Karlsson|Last update: 3/3/2008
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?