Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Centrum för forskning om arbete och sysselsättning - Work and Employment Research Centre (WE) - bjuder in till seminarium: Människors inställning till arbete

Research profile seminar

Bengt Furåker, professor, GU

14.00 - 14:40 Önskad och faktisk arbetskvalitet i Sverige och jämförbara länder. Överensstämmelsens betydelse för arbetstillfredsställelse?
Tomas Berglund, professor, GU, och Ingrid Esser, docent, Stockholms universitet

14:40 - 15:10 Kaffe

15:10 - 15: 50 "Det finns ingen framtid för oss äldre". Att känna värdighet och alienation i kabinen.
Jan Ch. Karlsson, professor, Karlstads universitet

15:50 - 16:30 Varför är man engagerad på jobbet?
Kristina Håkansson, professor, GU, och Tommy Isidorsson, docent, GU


Seminariet är kostnadsfritt och riktar sig till alla intresserade.

Har du frågor om seminariet, vänligen kontakta bengt.furaker@socav.gu.se

Varmt välkommen!"/>

Program

13:15 - 13:20 Välkomna!
13:20 - 14.00 Nyckelbegrepp kring "work orientations" och några forskningsresultat
Bengt Furåker, professor, GU

14.00 - 14:40 Önskad och faktisk arbetskvalitet i Sverige och jämförbara länder. Överensstämmelsens betydelse för arbetstillfredsställelse?
Tomas Berglund, professor, GU, och Ingrid Esser, docent, Stockholms universitet

14:40 - 15:10 Kaffe

15:10 - 15: 50 "Det finns ingen framtid för oss äldre". Att känna värdighet och alienation i kabinen.
Jan Ch. Karlsson, professor, Karlstads universitet

15:50 - 16:30 Varför är man engagerad på jobbet?
Kristina Håkansson, professor, GU, och Tommy Isidorsson, docent, GU


Seminariet är kostnadsfritt och riktar sig till alla intresserade.

Har du frågor om seminariet, vänligen kontakta bengt.furaker@socav.gu.se

Varmt välkommen!

Date: 11/6/2019

Time: 1:15 PM - 4:30 PM

Categories: Social Sciences

Contact person: Bengt Furåker

Page Manager: Lars-Olof Karlsson|Last update: 3/3/2008
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?