Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Organisation

Mer om fakultetens beredande organ, nätverk och kommittéer finns på öppna interna sidor.

Fakultetsstyrelsen

Fakultetsstyrelsen har ansvar för strategisk planering, övergripande styrning och kvalitetssäkring av utbildning, forskning och samverkan. Fakultetsstyrelsen är ett kollegialt organ med en majoritet av ledamöter med vetenskaplig eller konstnärlig kompetens.
 

Fakultetsstyrelsen utgör också ett forum för diskussion och samordning av fakultetens verksamhet. Fakultetsstyrelsens arbete skall ske inom ramen för universitetets mål och strategier samt de uppdrag universitetsstyrelsen och rektor lämnat.

 

Dekan

Dekanen är underställd och rapporterar till rektor. Dekanen är chef för prodekan, eventuella vicedekaner, prefekterna och kanslichefen. Dekanen är ordförande i fakultetsstyrelsen.Dekanen leder verksamheten vid fakulteten och företräder universitetet som arbetsgivare. Dekanen har
ansvar för att följa upp att institutionerna följer universitetsgemensamma beslut, regler och policyer samt är ansvarig för fakultetens samlade ekonomi och verksamhet. Dekan har vidare ansvar för det systematiska arbetsmiljöarbetet enligt gällande regelverk.
 

Prefektrådet

Prefektrådet sammanträder ca två veckor före styrelsemöte och ska bland annat behandla underlagen inför fakultetsstyrelsens beslut. Dekanens förslag till anslagsfördelning till institutionerna ska ha beretts genom dialoger med prefekterna och behandlats i prefektrådet.
 

Arbetsutskottet

Sammanträder mellan möte i prefektråd och fakultetsstyrelsen. Bereder ärendena inför styrelsemöte. Utöver utskottets ledamöter deltar fakultetskansliets tjänstemän på mötena.
 

Beredningen för forskning och utbildning på forskarnivå (BFF)

Hanterar ärenden kring forskning och utbildningar på forskarnivå och lämnar förslag till beslut att behandlas i AU för beslut i fakultetsstyrelsen.
 

Beredningen för utbildning på grund- och avancerad nivå (BFU)

Hanterar ärenden kring utbildning på grund- och avancerad  och lämnar förslag till beslut att behandlas i AU för beslut i fakultetsstyrelsen
 

Lärarförslagsnämnden (LFN)

Bereder läraranställningar inför beslut av rektor, dekan eller prefekt.
 

MBL-förhandlingar

Inom Samhällsvetenskapliga fakulteten samordnas dessa förhandlingar av fakultetskansliet. Förhandlingar genomförs löpande på fakultetskansliet och ansvarig förhandlare är berörd prefekt/enhetschef.
 

 

Kommittéer

 • Lokala arbetsmiljökommittén (LAMK)
  Är partssammansatt och regleras av ett lokalt arbetsmiljöavtal.
   
 • Pedagogiska utvecklingskommittén (PUK)
  Arbetar för en pedagogik där studenten och studentens möjlighet till ett aktivt och självständigt lärande står i centrum.
   
 • Internationaliseringskommittén
  Består av internationaliseringsansvariga på institution samt fakultet. Samordnar och utvecklar frågor som berör främst inresande studenter och studentutbyten. 
   
 • Lokalkommittén
  Lokalkommittén arbetar med om- och tillbyggnader, säkerhetsfrågor och liknande fastighets- och lokalfrågor.

 

Nätverk

 • Administrativa chefsgruppen
  Består av institutionernas administrativa chefer och kanslichef.
   
 • Nätverk för studievägledare och -adminstratörer

   
 • Infosam
  Ansvariga för web och andra kommunikationsfrågor inom fakulteten. Träffas ca en gång per månad för erfarenhet- och informationsutbyte.
   
 • Ekonominätverket
  Består av ekonomiansvariga och ekonomer på institutioner tillsammans med ekonomihandläggare på fakultetskansliet.
   
 • Forskarutbildningsnätverket
  Samlar handläggare för forskarutbildningar inom fakulteten.

 • Doktorandråd
  Samhällsvetenskapliga fakultetens doktorandråd (SDR) samlar de forskarstuderande vid fakulteten och verkar för att öka doktorandernas inflytande på utbildningen och arbetssituationen. SDR är en del av Göta studentkår.

 

Sidansvarig: Marie Olofsson|Sidan uppdaterades: 2019-09-10
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?